| Meniny má: Nina

GVP
člen medzinárodnej franchiseCBA

Potraviny P029 - Snina

P029 - Snina

Dukelských hrdinov 4103
Snina 069 01

Zodpovedný vedúci: 
Regulová Beáta

057 / 77 95 591
0911 094331
gvpp029@gvphe.sk

P029 - Snina
Adresa Pondelok - Piatok Sobota Nedeľa
Potraviny P002 - Stakčín, Ul. cirkevná 6:15 - 19:00 6:15 - 17:00 8:00 - 12:00
Potraviny P003 - Čierna nad Tisou, Dukelsk. hrd.10 5:30 - 18:00 5:30 - 18:00 8:00 - 12:00
Potraviny P004 - Humenné, Hrnčiarska 11 6:15 - 19:00 6:15 - 17:00 8:00 - 12:00
Potraviny P005 - Papín, č.354 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P006 - Snina, Strojárska 2525 6:15 - 18:30 6:15 - 13:00 zatvorené
Potraviny P007 - Humenné, Nemocničná 1441 6:15 - 18:00 6:15 - 12:00 zatvorené
Potraviny P008 - Snina, Palárikova 1615/14 6:15 - 19:00 6:15 - 15:00 7:00 - 12:00
Potraviny P009 - Ubľa, č.376 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P010 - Ulič, č. 361 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P012 - Humenné, Laborecká 1968/76 7:30 - 15:30 6:15 - 12:00 zatvorené
P013 - Tušice, č. 261 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P014 - Humenné, Třebíčska 1843/17 6:15 - 18:30 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P015 - Humenné, Laborecká 3 6:00 - 22:00 6:00 - 22:00 6:00 - 22:00
Potraviny P016 - Humenné, Mierová 5215/85 6:15 - 21:00 6:15 - 21:00 6:15 - 21:00
Potraviny P017 - Pribeník, Kvetná 300 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P018 - Sečovská Polianka, Nová 783/127 6:15 - 19:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P019 - Nacina Ves, č.72 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P020 - Trhovište, č.462 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P021 - Dlhé Klčovo, Dlhá 384/62A 6:15 - 17:30 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P022 - Kamenica nad Cirochou, Partizánska 863 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P023 - Budkovce , č. 242 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P024 - Modra nad Cirochou č. 325 6:15 - 18:00 6:15 - 14:00 zatvorené
Potraviny P025 - Hraň, Lipová 480/98 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P026 - Blatné Remety, č. 143 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P027 - Kuzmice, Trebišovská 69/1 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P028 - Somotor, Obchodná 594/2 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P029 - Snina, Dukelských hrdinov 4103 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P030 - Sobrance, Michalovská 1102 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 8:00 - 12:00
Potraviny P031 - Nižný Hrabovec, č. 495 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P032 - Radvaň nad Laborcom, č. 81 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P033 - Zemplínska Teplica, Záhradná 534/2 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P034 - Drahňov, č.298 6:15 - 17:00 6:15 - 12:00 zatvorené
Potraviny P035 - Sačurov, Osloboditeľov 406 6:15 - 18:00 6:15 - 15:00 zatvorené
Potraviny P036 - Hlinné, č. 1 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P037 - Michaľany, Školská 480/6 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P038 - Udavské, č. 198 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P039 - Moravany, č. 331 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P040 - Parchovany, Križná 455/2 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P041 - Rakovec nad Ondavou, č.400 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P042 - Vyšný Žipov, č. 79 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P043 - Leles 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P044 - Čaklov, č.280 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P045 - Bežovce, č.332 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené
Potraviny P046 - Žbince, č.115 6:15 - 18:00 6:15 - 17:00 zatvorené