| Meniny má: Alfréd

GVP
člen medzinárodnej franchiseCBA

Kontakty

Novell Vibe

Kontaktná adresa

GVP, spol. s r.o. Humenné 

Tolstého 1, Humenné 066 01

gvp@gvphe.sk
www.gvphe.sk

IČO: 36446190
IČ DPH: SK2020023346

VÚB: 1575559651 /0200  
​SLSP: 86909556 /0900

Výpis z ORSR

Veľkosklad

Tolstého 1, Humenné

Telefónna centrála - spojovateľka
057 / 775 2874057 / 775 2975
057 / 775 5771

Obchodní zástupcovia

BOBÍK Jozef
0903 613 039

ŠUĽAK Radoslav
0911 612 002

Nákup

nakup@gvphe.sk

BIČOVÁ Jana
057 / 775 57710903 647 771
bicova@gvphe.sk

BLIŠÁKOVÁ Viera
057 / 775 57710902 998 816
blisakova@gvphe.sk

KRAJŇÁK Marcel - drogéria
057 / 775 28740903 612 909
krajnak@gvphe.sk

NAZADOVÁ Andrea - mliečne výrobky
057 / 775 57710911 665 277
nazadova@gvphe.sk

Objednávky

objednavky@gvphe.sk

Objednávky:
mliečne výrobky, mäsové výrobky, ostatný tovar

057 / 448 61750902 998 812
057 / 775 20540902 998 839
0902 998 8650903 425 145

Kontrolór

STARUCH Marián
0911 088 174
staruch@gvphe.sk

Gastro Cash Humenné

Zodpovedný vedúci:
Murinčák Peter
0902 998 862
gastrohe@gvphe.sk

Gastro Cash Snina

Zodpovedný vedúci:
Jusková Anna
057 / 768 22 79
0902 998811
gastrosv@gvphe.sk

Gastro Cash Michalovce

Zodpovedný vedúci:
Šutöová Marianna
056 / 643 50 12
0911 612025
gastromi@gvphe.sk

Gastro Cash Trebišov

Zodpovedný vedúci:
Jakab Michal
056 / 672 76 16
0911 612033
gastrotv@gvphe.sk

Gastro Cash Vranov n/T

Zodpovedný vedúci:
Nemčíková Ľubica
057 / 443 23 52
0902 998850
gastrovt@gvphe.sk

CBA Diskont Humenné

Zodpovedný vedúci:
Franková Marta
057 / 769 46 95
0902 990821
diskonthe@gvphe.sk

CBA Diskont Michalovce

Zodpovedný vedúci:
Ing. Tabišová Kateřina
0911 659 550
diskontmi@gvphe.sk

CBA Diskont Haniska

Zodpovedný vedúci:
Mgr. Alena Nemcová
055 / 640 0137
0903 612 700
diskontha@gvphe.sk

CBA Diskont Vranov n/T

Zodpovedný vedúci:

Nemčíková Ľubica
057 / 443 23 52
0902 998850
gastrovt@gvphe.sk

CBA Diskont Veľké Kapušany

Zodpovedný vedúci:

Monika Kissová
056 / 638 2412
0902 998846
diskontvk@gvphe.sk

Naša mäsovýroba

057/443 2189
masovyroba2@gvphe.sk

Etická linka

etickalinka@gvphe.sk