| Meniny má: Kamila

GVP
člen medzinárodnej franchise CBA

Kontakty

Novell Vibe Novell Vibe

Kontaktná adresa

GVP, spol. s r.o. Humenné 

Tolstého 1, Humenné 066 01

gvp@gvphe.sk
www.gvphe.sk

IČO: 36446190
IČ DPH: SK2020023346

VÚB: 1575559651 /0200  
​SLSP: 86909556 /0900

Výpis z ORSR

Veľkosklad

Tolstého 1, Humenné

Telefónna centrála - spojovateľka
057 / 775 2874057 / 775 2975
057 / 775 5771

Obchodní zástupcovia

BOBEK Marián
0903 046 991

BOBÍK Jozef
0903 613 039

ŠUĽAK Radoslav
0911 612 002

Nákup

nakup@gvphe.sk

Ing. SABO Lenka 
057 / 775 57710903 647 771
sabo@gvphe.sk

BLIŠÁKOVÁ Viera 
057 / 775 57710902 998 816
blisakova@gvphe.sk

KRAJŇÁK Marcel - drogéria
057 / 775 28740903 612 909
krajnak@gvphe.sk

NAZADOVÁ Andrea - mliečne výrobky
057 / 775 57710911 665 277
nazadova@gvphe.sk

Objednávky

objednavky@gvphe.sk

Objednávky: 
mliečne výrobky, mäsové výrobky, ostatný tovar

057 / 448 61750902 998 812
057 / 775 20540902 998 839
0902 998 8650903 425 145

Kontrolór

ADAMEK Milan 
0903 611 594
adamek@gvphe.sk

STARUCH Marián 
0911 088 174
staruch@gvphe.sk

Mgr. GERBOCOVÁ Tatiana
0903 580 188
gerbocova@gvphe.sk

GASTRO CASH

Gastro Cash Humenné
MURINČÁK Peter
0902 998 862
gastrohe@gvphe.sk

Gastro Cash Michalovce
ŠUTÖOVÁ Marianna
056/643 5012, 0911 612 025
gastromi@gvphe.sk

Gastro Cash Snina
JUSKOVÁ Anna
057/768 2279, 0902 998 811
gastrosv@gvphe.sk

Gastro Cash Trebišov
JAKAB Michal
056/672 7616, 0911 612 033
gastrotv@gvphe.sk

Gastro C. Vranov n/T
NEMČÍKOVÁ Ľubica
057/443 2352, 0902 998 850
gastrovt@gvphe.sk

CBA DISKONT

CBA DISKONT Humenné
FRANKOVÁ Marta
057/769 46 95
diskonthe@gvphe.sk

CBA DISKONT Michalovce
Ing. TABIŠOVÁ Kateřina
0911 659 550
diskontmi@gvphe.sk

CBA DISKONT Haniska pri Košiciach
mgr. NEMCOVÁ Alena
055 / 333 77 090903 612 700
diskontha@gvphe.sk

CBA DISKONT Vranov n/T
NEMČÍKOVÁ Ľubica
057/443 23 520902998 850
gastrovt@gvphe.sk

Naša mäsovýroba

Ing. KUĽHA Marián
057/443 2189, 0902 998 832
masovyroba2@gvphe.sk

Etická linka

etickalinka@gvphe.sk