| Meniny má: Nina

GVP
člen medzinárodnej franchiseCBA

O nás

Firma GVP vznikla 1.4.1992,

GVP HEako združenie dvoch fyzických osôb Ing. Vladimíra Vaška a Mariána Gerboca s orientáciou na realizovanie veľkoobchodnej činnosti – nákup a predaj potravinárskych tovarov...

Vzhľadom na neustály dynamicky sa meniaci vývoj potravinového trhu, začala firma podnikať aktivity smerujúce k posilneniu jej pozícií na trhu v rámci dodávateľsko odberateľských vzťahov, z čoho nutne vyplynula potreba začlenenia sa do väčšej spoločnosti. Tieto aktivity boli zúročené v polovici roka 2002, keď sa v mesiaci jún firma GVP stala členom nákupnej aliancie SLOVPOS a.s.

V roku 2004 sa aktivity firmy rozšírili aj do oblasti maloobchodného predaja potravín tým, že sa zriadilo prvých 5 prevádzok, ktoré boli združené v obchodnej sieti BALA.

V roku 2011 sa firma GVP stala členom  medzinárodnej franchise CBA.

V súčasnosti má firma 41 vlastných maloobchodných predajní a plánuje ďalší rozvoj maloobchodnej siete. Predajne sú vybavené moderným obchodným zariadením a novou prevádzkovou technológiou, ktorá zabezpečuje spôsob predaja na vysokej úrovni, čo do kvality aj hygieny predaja.

V polovici roka 2008 bola v Humennom otvorená prvá veľkokapacitná predajňa GASTRO CASH, zameraná na sortiment pre hotely, reštaurácie a kaviarne, ktorá je na rozdiel od hlavného skladu určená zákazníkom, ktorí odoberajú menšie množstvá a platia v hotovosti.

Túto koncepciu predaja si zákazníci veľmi obľúbili, preto spoločnosť GVP vybudovala ďalšie prevádzky v Michalovciach, Trebišove, Snine a Vranove n/T.

GVP HEKoncom roka 2013 bola v Humennom vybudovaná prvá diskontná predajňa CBA DISKONT, určená pre konečného spotrebiteľa. V priebehu ďalšieho roka spoločnosť GVP rozšírila sieť diskontných predajní a vybudovala ďalšie prevádzky v Michalovciach, Haniske pri Košiciach a Veľkých Kapušanoch.

Tým, že firma dodržiavala presne stanovené obchodno-ekonomické pravidlá od začiatku svojho vzniku, toho roku úspešne oslávila svoje 30.výročie pôsobenia na trhu.

Po vyhodnotení situácie na potravinovom trhu si spoločnosť GVP uvedomila, že tu chýba skupina poctivých mäsových výrobkov, pri výrobe ktorých sú použité tradičné domáce receptúry. Z tohto dôvodu v roku 2013 zahájila výrobu mäsových výrobkov, pre ktoré je typická tradičná domáca chuť.

Použitie najmodernejšej technológie pri zachovaní tradičných receptúr dodáva našim výrobkom punc najvyššej kvality. Robíme všetko preto, aby naše výrobky boli chutné a kvalitné.

GVP HE

Jednou z vedľajších činností spoločnosti GVP je výroba „zelenej“ energie. Súčasný vývoj populácie vedie k stále väčšej spotrebe energií. Všetko smeruje k tomu, že klasické energetické zdroje už nebudú schopné dlhodobo kryť nároky populácie. Nedostatok doteraz využívaných zdrojov energie prináša neustály rast cien za energiu. Bezpečným a "nevyčerpateľným" zdrojom energie je elektráreň vytvorená pomocou solárnych systémov, ktorými si zabezpečíte vlastnú energiu.

Jedným z alternatívnych zdrojov energie je aj fotovoltická elektráreň. Fotovoltika je priama premena slnečnej energie na elektrinu pomocou solárnych článkov.

V súčasnosti spoločnosť GVP disponuje skladovým komplexom, má päť veľkokapacitných predajni GASTRO CASH, pre konečného spotrebiteľa vybudovala štyri diskontné predajne CBA DISKONT a 41 maloobchodných predajní. Spoločnosť má 767 zamestnancov a plánuje ďalší rozvoj veľkoobchodnej a maloobchodnej siete.

GVP HE