| Meniny má: Nina

GVP
člen medzinárodnej franchiseCBA

Kontakty

Gastro Cash

veľkoobchodné, samoobslužné centrá

Gastro Cash Humenné

Zodpovedný vedúci:
Murinčák Peter
0902 998 862
gastrohe@gvphe.sk

Gastro Cash Snina

Zodpovedný vedúci:
Jusková Anna
057 / 768 22 79
0902 998811
gastrosv@gvphe.sk

Gastro Cash Michalovce

Zodpovedný vedúci:
Šutöová Marianna
056 / 643 50 12
0911 612025
gastromi@gvphe.sk

Gastro Cash Trebišov

Zodpovedný vedúci:
Jakab Michal
056 / 672 76 16
0911 612033
gastrotv@gvphe.sk

Gastro Cash Vranov n/T

Zodpovedný vedúci:
Nemčíková Ľubica
057 / 443 23 52
0902 998850
gastrovt@gvphe.sk