| Meniny má: Nina

GVP
člen medzinárodnej franchiseCBA

Zákaznícka karta GC

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás osloviť s novou formou nákupu tovaru v naších nákupných centrách GASTRO CASH, kde nájdete široký sortiment potravinového a drogistického tovaru.

Ide o progresívnu formu nákupu prostredníctvom zákazníckej karty. Upozorňujeme, že nákup v týchto centrách je realizovaný hotovostnou platbou a je určený iba pre podnikateľskú sféru. Bližšie informácie dostanete priamo v niektorom z naších nákupných centier GASTRO CASH, kde po registrácii obdržíte zákaznícku kartu a budete oboznámení s obchodnými podmienkami.

Doklady potrebné k registrácii:

  • Oprávnenie k podnikaniu (živnostenský list, výpis z obch.reg., iné)
  • Preukaz totožnosti, alebo splnomocnenie konať v mene podnikateľského subjektu

Veríme, že naša ponuka Vás osloví a využijete v plnej miere túto možnosť výhodného nákupu, ktorú Vám ponúkame. Tešíme sa na Vás a za Vašu prejavenú priazeň Vám vopred ďakujeme.

Zákaznícka karta GC