| Meniny má: Alfréd

GVP
člen medzinárodnej franchiseCBA

Kontakty

Adresa Zodpovedný vedúci Telefón/Mobil E-mail
P002 - Stakčín
Ul. cirkevná
Jelineková Marta 057 / 758 11 20
0902 998809
gvpp002@gvphe.sk
P003 - Čierna nad Tisou
Dukelsk. hrd.10
Kočiová Angelika 056 / 635 03 31
0902 998808
gvpp003@gvphe.sk
P004 - Humenné
Hrnčiarska 11
Šarová Renáta 057 / 778 39 00
0903 612018
gvpp004@gvphe.sk
P005 - Papín
č. 354
Dutkovská Zuzana 0911 076 377 gvpp005@gvphe.sk
P006 - Snina
Strojárska 2525
Galandová Iveta 057 / 762 28 59
0902 998806
gvpp006@gvphe.sk
P007 - Humenné
Nemocničná 1441
Pavlíková Monika 057 / 448 60 26
0902 998847
gvpp007@gvphe.sk
P008 - Snina
Palárikova 1615/14
Pirošová Mária 057 / 447 63 34
0902 998448
gvpp008@gvphe.sk
P009 - Ubľa
č.376
Danková Milena 057 / 767 31 21
0911 065276
gvpp009@gvphe.sk
P010 - Ulič
č. 361
Gaľová Ivana 057 / 769 41 37
0911 116040
gvpp010@gvphe.sk
P012 - Humenné
Laborecká 1968/76
Konfederáková Emília 057 / 776 71 72
0911 102536
gvpp012@gvphe.sk
P014 - Humenné
Třebíčska 1843/17
Demčáková Žaneta 057 / 775 22 79
0902 998849
gvpp014@gvphe.sk
P015 - Humenné
Laborecká 3
Cibuľášová Jarmila 057 / 772 11 97
0903 612972
gvpp015@gvphe.sk
P016 - Humenné
Mierová 5215/85
Bezegová Zuzana 057 / 443 21 14
0903 612395
gvpp016@gvphe.sk
P017 - Pribeník
Kvetná 300
Wagnerová Viktória 056 / 632 20 07
0902 998861
gvpp017@gvphe.sk
P018 - Sečovská Polianka
Nová 783/127
Bartková Jana 057 / 447 18 11
0903 777275
gvpp018@gvphe.sk
P019 - Nacina Ves
č.72
Sepešiová Beáta 056 / 628 10 61
0902 998105
gvpp019@gvphe.sk
P020 - Trhovište
č.462
Gajdošová Andrea 056 / 628 10 82
0911 804612
gvpp020@gvphe.sk
P021 - Dlhé Klčovo
Dlhá 384/62A
Ihnatová Mária 057 / 769 46 65
0903 486939
gvpp021@gvphe.sk
P022 - Kamenica nad Cirochou
Partizánska 863
Mesarošová Adriana 057 / 445 81 05
0911 030590
gvpp022@gvphe.sk
P023 - Budkovce , č. 242 Džamová Renáta 056 / 659 31 91
0911 030591
gvpp023@gvphe.sk
P024 - Modra nad Cirochou č.325 Remešniková Alena 057 / 488 80 05
0911 030599
gvpp024@gvphe.sk
P025 - Hraň, Lipová 480/98  Káčová Michaela 056 / 688 33 60
0903 468105
gvpp025@gvphe.sk
P026 - Blatné Remety č. 143 Bc. Šepeľáková Žaneta 056 / 688 41 06
0911 010948
gvpp026@gvphe.sk
P027 - Kuzmice, Trebišovská 69/1 Janošíková Silvia 056 / 688 45 55
0911 090026
gvpp027@gvphe.sk
P028 - Somotor, Obchodná 594/2 Šemegová Sandra 056 / 688 43 19
0904 741506
gvpp028@gvphe.sk
P029 - Snina, Dukelských hrdinov 4103 Regulová Beáta 057 / 77 95 591
0911 094331
gvpp029@gvphe.sk
P030 - Sobrance, Michalovská 1102 Janusiková Monika 056 / 62 832 60
0902 901763
gvpp030@gvphe.sk
P031 - Nižný Hrabovec, č. 495 Borová Jana 057 / 779 55 04
0911 094 822
gvpp031@gvphe.sk
P032 - Radvaň nad Laborcom
č.81
Kuliková Iveta 0911 094820 gvpp032@gvphe.sk
P033 - Zemplínska Teplica
Záhradná 534/2
Značková Eva 0911 094649 gvpp033@gvphe.sk
P034 - Drahňov
č. 298
Šipošová Daniela 0902 901784 gvpp034@gvphe.sk
P035 - Sačurov
ul. Osloboditeľov 406
Martinková Veronika 057/779 5094
0901 717134
gvpp035@gvphe.sk
P036 - Hlinné
č. 1
Eštóková Radka 0902 998810 gvpp036@gvphe.sk
P037 - Michaľany
Školská 480/6
Nistorová Jana 056/670 2300
0902 998856
gvpp037@gvphe.sk
P039 - Moravany
č. 331
Hrehová Martina 056/648 8156
0911 442216
gvpp039@gvphe.sk
P040 - Parchovany
Križná 455/2
Urbánková Tatiana 056/679 7201
0911 076347
gvpp040@gvphe.sk
P042 - Vyšný Žipov
č. 79
Dobranská Paula 0902 919012 gvpp042@gvphe.sk
P043 - Leles
Hlavná 209
Horvathová Henrieta 0911 094745 gvpp043@gvphe.sk
P044 - Čaklov
č. 280
Marhiutová Anna 0902 901981 gvpp044@gvphe.sk
P045 - Bežovce
č. 332
Hisemová Adriana 0902 905901 gvpp045@gvphe.sk